Аудиоводич за археолошкиот локалитет Стоби – прв во Македонија

Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, во соработка со софтверската компанија G6 Solutions од Скопје, го изработија првиот аудиоводич за археолошки локалитет

Read more