95 Годишни борци пишуваат книга за првата жртва во НОБ

Двајца преживеани борци од Народноослободителната борба на Македонија, Атанас Наце Златев и Раде Гогов Црноречки, на 95 години пишуваат книга за Диме Поп Атанасов

Read more