Претставени конзерваторско-реставраторските работи на античкиот театар во Скупи

Управата за заштита на културното наследство на археолошкиот локалитет Скупи ги презентира досегашните реализирани конзерваторско-реставраторски работи на античкиот театар и планираните идни активности кои

Read more