Проектот ,,Светлината во наc“ во Чаршијата

Проектот ,, Светлината во наc ( The brightness in us) “, е влез во диверзитетниот свет на уметноста и размислувањата на младиот човек, преку

Read more