Наградата „Антево перо“ за Александра Димитрова

Оценувачката комисија за доделување на наградата „Антево перо“ за 2019 година, во состав: проф. д-р Венко Андоновски (претседател), д-р Атина Цветаноска и Жорж Поповски

Read more