Зa „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство“

Делото „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство (стручно-правни аспекти)“ од авторот м-р Александар Јорданоски е стручна монографија која излегува од печат во

Read more

Промоција на книгата „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство – стручно-правни аспекти“ на Александар Јорданоски

Промоција на книгата „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство – стручно-правни аспекти“ на м-р Александар Јорданоски на 5 октомври 2022 (среда), од

Read more

Приказ на капиталното дело „Македонци – милениумски сведоштва за идентитетското име“

Фактите за постоењето на идентитетското име на Македонците во ова дело се прикажани со монументална сеопфатност на историски засведочени записи подредени според хронолошка методологија,

Read more

Патриотизмот на денешницата

По повод 8 Септември, денот на македонската независност. Патриотизмот или родољубието е најсодржински, односно врховен сплет на чувства и односи кои определуваат припаднот кон

Read more

За нашиот бисер охридски и македонското градителско наследство

Заштитата на градителското наследство го зазема најслжениот дел од целукупната заштита на културното наследство. Од една страна, тука се испреплетуваат конзерваторско-реставраторските практики, а, од

Read more

Управата за заштита на културното наследство – последната порта на македонските идентитетски обележја

Заштитата на културното наследство во Република Македонија во однос на хиерархиската надлежност е поделена на три сегменти. Тука, во прв ред е Министерството за

Read more

Автохтони врзивни точки на живеење во Македонија

По повод втората порака на Арсим Зеколи од 23 јули 2020 година: Отвори суштинска дебата за односите меѓу Албанците и Македонците, со фокус на

Read more

Културно богатство vs културно наследство

По повод насловот: „Партиите да се обврзат дека ќе го донесат Законот за јавен интерес во културата, бара граѓанскиот сектор“ објавен на 12 јуни

Read more

Безименото културно наследство на СДС(М)

Воведниот дел на оваа плагијаторска компилација, а би требало да биде изборна програма, е целосно преземен од Национална стратегија за развој на концептот за

Read more