Градот Скопје со субвенции за алат на занаетчиите од Чаршијата

Градот Скопје го објави јавниот повик за субвенционирање занаетчии во Старата скопска чаршија за набавка на потребните алати и репроматеријали за занаетите што се

Read more