„Шеесет години македонски роман“ од Веле Смилевски

Со оваа книга, во издание на “Дијалог” од Скопје, се одбележува големиот јубилеј: 60 години од првиот роман во современата македонска литература “Село зад седумте јасени” од Славко Јаневски.

Во своето научно дело од преку 250 страници Смилевски прави пресек на најзначајните појави во развојот на романот како еден од најатрактивните жанрови во македонската литература.

You May Also Like