„Издишки“ нова поетска книга од Михаил Ренџов

Познатиот македонски поет Михаил Ренџов во поетската едиција на скопски Макавеј ја објави новата поетска книга „Издишки“.

Во препораката кон новата поетска книга на Ренџов, поетот и  литературен критичар Бранко Цветкоски истакнува:

Поетот Михаил Ренџов е веќе меѓу иконите на македонската современа поезија. Нежниот и емотивен лиричар со новата книга со наслов „Издишки“ јасно напомнува дека се посветува на нова тема која го потенцира и го става во поетска разработка залезот на човековиот живот.

Ренџов е автор на дваесетина поетски книги, неколку книги раскази, носител е на врвни македонски и меѓународни поетски награди, негови книги се преведувани на десетина светски јазици.

You May Also Like