Ќе се обнови куќата на Жеревци во Прилеп

Со поддршка на Министерството за култура во Прилеп ќе започне реализацијата на проектот за конзервацијата на куќата на Жеревци, лоцирана на улицата Моша Пијаде 130, која е во рамки на проектот за обнова на објекти со автентична староградска архитектура.

zerevci prilep

Куќата на Жеревци која е изградена околу 1900-тата година и во која сеуште живеат потомците на тогашните сопственици, претставува одличен пример за влијанијата од европската градителска естетика на овие простори. На објектот сеуште е зачувана оригиналната фасада како и богатата архитектонска декорација, карактеристична за периодот на изградбата.

Во текот на реализацијата на проектот за конзервација на овој објект стручните екипи на ќе извршат и целосна замена на подпокривната конструкција и покривот на куќата чие пропаѓање и протекување влијаело и на фасадните ѕидови.

Проектот ќе биде реализиран до крајот на годинава.

You May Also Like