ЦИР-а додели ад-хок грантови за граѓански организации

Центарот за институционален развој-ЦИРа информира дека на 28 март 2013 беа доделени нови ад-хок грантови на 9 организации во рамки на програмата „CIVICA Mobilitas“.

Програмата е имплементирана од Центарот за Институционален Развој – ЦИРа и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и Соработка, претставена од канцеларијата за соработка во Македонија (SDC).

Повеќе информации можете да најдете тука.

You May Also Like