Успешна реализација на „Академија Супернова“

Денеска (12 април 2013 година, петок) во 12:00 часот, во просториите на СУГС „Орце Николов“, ќе бидат доделени сертификати на учесниците во  Проектот „Академија Супернова – За здрава иднина”, реализиран од Гешталт здружението на Македонија, а во рамки на настанот ќе биде одржана и промоција на на книгата „Здрава иднина”, којашто е резултат од успешната реализација на Проектот.

Проектот „Академија Супернова – За здрава иднина”, беше имплементиран од Гешталт здружението на Македонија (ГЗМ) – КОНТАКТ, ЕМБРА Корпорација, Советувалиште за Хумана Соработка – Гешталт тренинг институт во средните училишта на Град Скопје. Проектот имаше за цел да овозможи подобра едукација на педагозите, психолозите и наставниците во средното образование во Скопје и да понуди помош во личниот и во емоционалниот развој на учениците, особено во справувањето со конфликтни ситуации во тинејџерските години. Во рамки на Проектот беа одржани неколку интерактивни работилници коишто ги реализираа високо квалитетни и стручни  кадри од психотерапевти, како и психолози со долгогодишно искуство.

Како резултат на успешната имплементација на Проектот „Академија Супернова – За здрава иднина“, издадена е и книгата „Здрава иднина”, што има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците, педагозите и психолозите во средните училишта на Град Скопје.

Финансиските средства што од Буџетот, ги издвои Град Скопје, за реализацијата на овој Проект во 2012 година изнесуваа 200.000,00 денари.

You May Also Like