Стрип признанието „Љупчо Филипов“ за Киро Донев и „Детска радост“

Управниот одбор на Стрип центарот на Македонија со седиште во Велес, донесе одлука овогодинешното признание за развој и афирмација на македонскиот стрип „Љупчо Филипов“ да им се додели на:

– Киро Донев  и
– редакцијата „Детска радост“.

Киро Донев беше долгогодишен уредник  на списанието „Наш свет“ од 1963  до девеесетите години. Ова е период кога списанието „Наш свет“ објавуваше најголем број на страници на стрип во изданијата за деца и млади во Македонија, воопшто.

Редакцијата „Детска радост“ уште од 1960 година успешно го промовира стрипот преку своите сегашни и поранешни изданија: Наш свет, Развигор, Другарче, Историска епопеја, Мак стрип и др.

Истото признание како и досега, ќе се додели за време на одржувањето на 10 тиот Меѓународен салон на стрип „Велес 2012“.

Досегашни лауреати на ова признание, наречено по прерано починатиот бард на македонскиот стрип  се: Миле Топуз, Диме Иванов-Димано, Александар Сотировски, Ване Трајков, групацијата „Тајфа арт“, Томислав Османли, Дарко Марковиќ и Иванка Апостолова.

You May Also Like