Систем за електронски уписи на УКИМ

Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје спроведува систем за електронски уписи (iKnow) за престојната 2012-2013 година.

Кандидате треба да се пријават на www.upisi.ukim.mk и да ја пополнат комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот на електронската апликација.

Ако за прв пат ја посетувате страницата тогаш треба да отворите кориснички профил, а целиот формулар ќе може да се комплементира по завршувањето на државните матури.

You May Also Like