Репертоар на Синеплекс

Распоред на проекции во „Синеплекс“:

„Венчавка на годината“

17:05, 19:00, 21:00, 22:50

„Книгата на мртвите“

18:45, 20:10, 22:10, 23:15

„Железниот човек 3“ 3 -Д 17:10, 18:40, 20:00, 21:30, 22:35, 23:10

„Железниот човек 3“ 2 -Д 16:00

„Транс“ 17:30, 21:40

„Страшен филм 5“ 21:30, 22:45

„Стокер“ 19:35

„Џи Ај Џо 2“ 21:00

„Падот на Олимп“ 22:30

„Гангстерски одред“ 18:00

„Уништен град“ 20:15

Анимирани филмови

„Замбезија“ 3-Д 16:50, 18:30

„Замбезија“ 2 -Д 15:30, 16:00

„Џек, убиецот на џинови“ 16:30, 19:00

„Чудовишта“ 3 -Д 15:40

„Крудс“ 3-Д 17:00

„Царството на волшебникот од Оз“ 3-Д

17:45, 20:15
Викенд

„Венчавка на годината“ 17:05, 19:00, 21:00, 22:50

„Книгата на мртвите“ 18:45, 20:10, 22:10, 23:15

„Железниот човек 3“ 3-Д 12:15, 14:50, 17:25, 18:40, 20:00, 21:30, 22:35, 23:10

„Железниот човек 3“ 2 -Д 16:00

„Транс“ 17:30, 21:40

„Страшен филм 5“ 21:30, 22:45

„Стокер“ 19:35

„Џи Ај Џо 2“ 21:00

„Падот на Олимп“ 22:30

„Гангстерски одред“18:00

„Уништен град“ 20:15

„Хаос во куќата – Старците доаѓаат“ 14:40

„Замбезија“ 3-Д 13:15, 15:15, 16:00, 16:50, 18:30

„Замбезија“ 2-Д 11:15, 11:30, 12:10, 13:30, 14:20, 15:30

„Џек, убиецот на џинови“ 12:00, 14:15, 16:30, 19:00

„Чудовишта“ 3-Д 11:45, 13:45, 15:40

„Крудс“ 3-Д 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

„Царството на волшебникот од Оз“ 3-Д 13:30, 17:45, 20:15

You May Also Like