Репертоар на кино Милениум

Репертоар во градското кино Милениум за периодот од 05-10 април, 2013 година:

петок (05.04):

13:00 – 7 дена во Хавана
15:30 – „Крудс“ 3Д
17:30 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
20:00 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
22:00 – Во себе (The Host)

сабота – недела (06.04 – 07.04):

11:00 – „Крудс“ 3Д
13:00 – „Царството на волшебникот од ОЗ“ 3Д
15:30 – „Крудс“ 3Д
17:30 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
20:00 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
22:00 – Во себе (The Host)

понеделник – среда (08.04 – 10.04):

13:00 – 7 дена во Хавана
15:30 – „Крудс“ 3Д
17:30 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
20:00 – Џи Ај Џо:Одмазда 3Д (G.I. Joe: Retaliation 3D)
22:00 – Во себе (The Host)

You May Also Like