Репертоар на Битолски народен театар

Репертоар на НУ Народен театар Битола од 26 до 30 ноември 2012

26.11.20121г.(понеделник) во 19,30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија Бранко Брезовец

27.11.2012г. (вторник) во 19,30ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија Бранко Брезовец

28.11.2012 (среда) во 19,30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија Бранко Брезовец

29.11.2012  (четврток) во 19,30ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија Бранко Брезовец

30.11.2012  ( петок) во 19,30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија Бранко Брезовец

You May Also Like