Репертоар за февруари на НУ Народен театар Битола

Ви го претставуваме репертоарот на НУ Народен театар – Битола за месец февруари. Доколку сте во Битола, сите на театар!

НУ Народен театар Битола
НУ Народен театар Битола

06.02.2012 Браќата Карамазови

07.02.2012 Медеја

08.02.2012 Медеја

09.02.2012 Покојник

10.02.2012 Покојник

11.02.2012 Обична приказна

13.02.2012 Обична приказна  со почеток во  11:30 часот

14.02.2012 Вишнова градина

15.02.2012 Вишнова градина

16.02.2012 Медеја

17.02.2012 Јане Задрогаз

18.02.2012 Јане Задрогаз

20.02.2012 Вишнова градина

21.02.2012 Вишнова градина

22.02.2012 Опасни врски

23.02.2012 Опасни врски

24.02.2012 Обична приказна

25.02.2012 Обична приказна

27.02.2012 Јане Задрогаз

28.02.2012 Јане Задрогаз

29.02.2012 Медеја

Претставите започнуваат со почеток во 19:30 часот.

You May Also Like