Регионалните денови на културата во пелагонискиот регион

Во рамките на Регионалните денови на културата во пелагонискиот регион, во Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп, денеска (вторник, 23 септември) од 10 до 17 часот во салонот ќе биде отворена изложба на традиционални македонски ракотворби.

vez

Во рамките на  манифестацијата од 19 часот е проекцијата на филм и дискусија со Сенка Атанасова, доктор по филкозофски науки на проектот „Музеј на женски приказни“ организирана од Локомотива Скопје, во соработка со дебатно кино „Контра кадар“ од Битола.

You May Also Like