Регионална конференција за авторски и сродни права во Скопје

На 26-ти септември во организација на IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)и Македонска музичка индустрија во Скопје ќе се одржи IFPI регионална конференција за авторските и сродните права.

noti

На конференцијата ќе учествуваат претставници на Меѓународната федерација на фонограмската индустрија, потпредседателот на Universal records, советникот на Канцеларијата за авторски и сродни права од Брисел, како и претставници на сите регионални балкански организации за заштита на сродните права.

You May Also Like