Раскази од Христо Петрески објавени во Дубровник

Списанието го издава Матицата на Хрватска, а расказите се публикувани во превод на познатиот и признат преведувач Жарко Милениќ.

spisanie dubrovnik korica1

Во најновиот број 3 од 2014 година на списанието Дубровник од Дубровник – објавени се пет раскази од македонскиот писател Христо Петрески, заедно со  белешката за авторот. Презентирани се следниве пет подолги раскази: Двајца рибари, Меѓа, Дете, Колач и Дарвинова награда.

You May Also Like