Предавање за Селинџер на Алекс Букарски на ДримOn

Третиот тематски ден на струшкиот фестивал ДримON e именуван „Збор Два Текст“ a е посветен на пишаниот збор

selindzer bukarski drimon

Букарски најавува херменевтичко читање на „Игра во ржта“, исто така на предавањето ќе говори за феноменот Селинџер за неговото мистериозно повлекување како и за неговото значење во рамките на поп-културата.

You May Also Like