Повик за учество на промотивен настан – Мрежа за поддршка на млади претприемачи

Можност за учество имаат граѓански организации и владини претставници кои се вклучени или поставуваат за цел учество во креирањето на локални стратегии и политики како и спроведување на активности за поддршка на младите и претприемништвото на локално ниво.

yes support

Фондација Претприемачки Сервис за Млади во соработка со Фондација за Менаџмент и индустриско истражување, Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење и Здружение на работодавачи Скопје, во рамки на проектот „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ финансиран од Европската Унија ве поканува да бидете дел од еднодневни настани каде ќе бидат промовирани услугите и активностите на мрежата.

Главната цел на проектот е давање поддршка на граѓанските организации кои се фокусираат на стимулирање на младинско претприемништво и интеграција на младите на пазарот на труд преку градење на капацитети за успешно функционирање во мрежа на организации со цел подобрување на ефикасноста во работењето.

Еднодневни промотивни настани ќе бидат организирани во сите региони на Република Македонија во текот на месеците октомври и ноември. За време на промотивниот настан ќе бидат презентирани карактеристиките на мрежата, видовите на услуги, акциониот план на мрежата како и критериумите за доделување на грантови за проекти на граѓански организации кој ќе биде објавен на почетокот на 2015.

Можност за учество имаат граѓански организации и владини претставници кои се вклучени или поставуваат за цел учество во креирањето на локални стратегии и политики како и спроведување на активности за поддршка на младите и претприемништвото на локално ниво.

Заинтересираните учесници треба да се претставници на граѓански здруженија/организации за поддршка на млади, да се регистрирани и да делуваат на подрачјето на регионот каде се организира промотивниот настан и да имаат интерес да придонесат за унапредување на локалните политики за поддршка на претприемништвото.

За повеќе детали во врска начинот на пријавување пишете на yesnetwork@yes.org.mk  или на 02 3103-660.

www.yes-network.org  www.facebook.com/yesnetworkmk

 

You May Also Like