ОУ „Лазо Ангеловски” победник на општинскиот ППЗ натпревар

Во просториите на ОУ „Љубен Лапе”, во организација на Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“, се одржа традиционалниот 30-ти квиз-натпревар за противпожарна заштита во Општина Аеродром за учениците од основните училишта на нејзината територија.

ppz_kviz_ou_lazo_angelovski

На натпреварот најмногу знаење покажа екипата на ОУ „Лазо Ангеловски”, која го освои првото место, втора беше екипата на ОУ „Блаже Конески”, а екипата на ОУ „Гоце Делчев” се пласираше на третото место. Првопласираната екипа ќе ја претставува Општина Аеродром на регионалниот квиз-натпревар, кој ќе се одржи на 19.11.2014 година од 17:30 часот во просториите на Даре Џамбаз.

Противпожарните квиз натпревари се организираат со цел да се подигне противпожарната култура и знаење кај младата популација, а преку нив непосредно да се влијае и врз возрасните.
Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром” покрај квиз-натпреварите, подготвува противпожарни предавања и практични вежби што опфаќаат употреба на противпожарна опрема и локализа¬ција на почетни пожари, како и крос-натпревари и ликовни и литературни творби од оваа област.

You May Also Like