Отворен повик за учество на „Бела ноќ 2013“

На 05 октомври 2013година ќе се одржи традиционалната културна манифестација „Бела ноќ“. Повикот за учество на уметници што на есен ќе бидат дел од ова еднодневно културно раздвижување на Скопје е распишан и апликацијата може да се превземе на www.belanok.mk

 

Апликациските форми заедно со дополнителните документи треба да бидат испратени најдоцна до 15 јуни 2013 година, на следниве адреси: Младински културен центар,со назнака (ЗА БЕЛА НОЌ 2013), Кеј Димитар Влахов 15. 1000 Скопје, Македонија. Или на e-mail: belanok@mkc.mk.

You May Also Like