Одбележување на 47-годишнината од основањето на МАНУ

Македонската академија на науките и уметностите ја одбележува 47-та годишнина од основањето.

Manu POKANA

Свеченоста ќе се одржи на 10 октомври 2014 (петок), во 11.00 часот.

Програма на одбележувањето:

Обраќање:
академик Владо Камбовски, претседател на МАНУ

Доделување на меѓународното признание
Блаже Конески на:

Н.Е. Златко Крамариќ од Република Хрватска

Проф. д-р Ирена Савицка, од Полска

Предавање од акад. Глигор Јовановски:
Кристалографијата од ерата на Лауе и Брег
до денешни дни

Отворање на
ЗБИРКАТА МИНЕРАЛИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Збирката ќе ја отвори проф. д-р Блажо Боев

Отворање на изложбата на подарените
портрет-карикатури од Дарко Марковиќ
ЛУЃЕТО ОД МОЈАТА МЛАДОСТА
Изложбата ќе ја отвори акад. Влада Урошевиќ

You May Also Like