Обновени фасадите на три објекти во Охрид

Во рамките на проектот за зачувување на фасадите на објекти од старата градска архитектура, со поддршка од Министерството за култура целосно е реализиран проектот за конзервација и реставрација на 3 фасади на објекти на улица „7 Ноември“ во Охрид, во близина на стариот Чинар.

Ohrid 2Поради стилските карактеристики и местоположбата на објектите, стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Охрид извршија конзервација и реставрација на фасадите со што е зачувана автентичноста на овие објекти кои се значаен дел од архитектонското културно наследство на Охрид.

Куќите се изградени во 1912 година од непознати мајсторски тајфи, по урнек на градската гимназија која се градела во истиот период.

Ohrid

Староградската архитектура во Република Македонија претставува културно наследство од особено значење. Зачуваните примери потекнуваат од крајот на XIX и почетокот на XX век, кои групирани како споменични целини, го доловуваат амбиентот на старите градски јадра. Разновидноста на архитектонските целини сведочи за различните влијанија, варијации и стилови во надворешниот изглед на објектите за времето во кое се создавани.

Токму затоа, Министерството за култура во 2012 година ја започна реализацијата на проектот за санација и реставрација на фасади од староградската амбиентална архитектура, во чии рамки досега се завршени вкупно 16 објекти, и тоа: 15 посебни објекти во Крушево, Скопје, Битола, Охрид, Кичево, Гевгелија, Гостивар и Прилеп и еден комплекс од 5 дуќани во Кратово.

You May Also Like