Нов роман од Сибила Петлевски

Во едициjата с.р. (современ роман / своерачно) Блесок го обjави вториот роман од трилогиjата Табу на Сибила Петлевски, “Ни беше толку убаво“ во превод на Игор Исаковски.

Романот е  обjавен со поддршка на Програмата за култура (2007-2013) на Европската Униjа EACEA, Министерството за култура на Република Хрватска и Министерството за култура на Република Македониjа.

You May Also Like