Научна конференција за популарната култура

Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 3 и 4 ноември 2014 година ја организира меѓународната научна конференција “Popular Culture: Reading From Below” / „Популарната култура: поглед одоздола“.

popularna_kultura_poster

Пoпуларната култура е во средиштето на интересот на културолошките студии. Погледот кон популарната култура, постојано се менува, како што се менува и општеството. Цениме дека оваа конференција ќе придонесе за соодветни одговори на мозаикот прашања што пред себе ги поставува големиот предизвик.

Конференцијата е интердисциплинарна и отворена за проучувачи на феномените на популарната култура од сите области.

You May Also Like