Научен собир „Европски идентитет и иднина на Балканот“

Француско-австрискиот центар, Центарот за политички истражувања, Амбасадата на Австрија, Европското движење во Македонија, Амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје го организираат меѓународниот научен собир насловен „Европски идентитет и иднина на Балканот“.

Mediumi POKANA IDENTITE EUROPEENNE

Собирот ќе се одржи в понеделник 19 мај 2014, од 9:30 часот до 17:30 часот, во хотелот „Арка“.

На настанот со свои излагања ќе дадат високи интелектуалци од регионот и од Европа, специјалисти за европски прашања, како и Никола Попоски, Министер за наворешни работи на РМ.

Во рамките на настанот, ќе се одржат три тркалезни маси на следните теми:

· Европа и помирувањето;

· Ќе помогне ли Европа во надминување на конфликтите?

· Постои ли друг идентитет за Балканот освен европскиот?

You May Also Like