Косовскиот уметник Зени Балажи во Мала станица

Во Мала станица утре вечер (17.10.2014 година, петок) во 19:30 часот ќе биде отворена изложбата на Зени Балажи…

zeni ballazhi 1

На оваа изложба Зени Балажи ќе се претстави со 7 инсталации кои по својата стилска определба припаѓаат во мултимедијалниот или интердисциплинарниот ликовен дискурс. Различните медиуми на изразување како што се сликарството, фотографијата, архитектурата, инсталацијата итн се само алатка на визуелизација на концептуалните идеи за себерефлектирањето каде визулниот мотив во концептуалниот уметнички дискурс станува метајазик или визуелен текст.

Уметноста е авторефлексивна и се засновани на специфичните процедури во создавањето на уметничкото дело, прототеориските контексти на изведба и рецепција, интерпретацијата, конструкција и деконструкција и анализата на светот или системот на уметноста како облици на културната или општествената политика. Овој проект-изложба ги опфаќа темите кои го унапредуваат сестраниот културен национален развој, субстанционалниот развој на уметноста како и тенденцијата за мир, на овие простори.

Изложбата ја сочинуваат разновидните искуства на современата уметност како што се: сликарство, видео-инсталација и презентација на сите нови мултимедијални техники на визуелната уметност. Во овој состав се опфатени новите културни и уметнички наследства, унапредувани во современа, модерна креација и визуелна техника.

Зени Балажи е професор по Концептуална уметност на Факултетот за ликовни уметности во Приштина, реализирал повеќе изложби во Европа, изработил сценографии за повеќе од 10 филмови, стотици дизајни итн…

You May Also Like