Конкурси за државни награди

Сеуште се во тек се конкурсите за државните награди „Мајка Тереза“ и „23 Октомври“ кои ги доделува Министерството за култура, на Република Македонија.

Конкурсите траат до крајот на април 2013 година. Текстовите на конкурсите можат да се најдат на веб-сајтот на Министерството за култура -државни награди.

You May Also Like