Конкурс за прием на песни за “Гоце фест 2014”

Советот на Фестивалот на нови родољубиви и патриотски македонски песни “Гоце фест”, распишува конкурс за прием на песни за јубилејниот, 25- ти по ред, “Гоце фест 2014”.

goce fest

Ви го презентираме конкурсот за годинешното издание на Гоце Фест:

К О Н К У Р С
за прием на песни за дваесет и петтиот ГОЦЕ ФЕСТ `2014

Авторите кои ќе конкурираат, треба да ја имаат во предвид карактеристичноста на македонската фолклорна мелоритмика, како и богатото историско минато на македонскиот народ (пожелно е да се опејуваат теми поврзани со Антифашистичката борба и 70 годишнината од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ).

Секој автор може да конкурира со најмногу три песни, за кои е потребно да достави нотен запис со впишани хармонски симболи, напишани стихови и демо-снимка за секоја песна.

Со испраќањето песни на Конкурсот, авторите му го отстапуваат правото на организаторот, песните да ги аранжира, печати, за прв пат јавно да ги изведува, да ги сними на носачи на звук и слика, и сите овие права, или некое од нив поединечно, да ги пренесе на трети лица.

Организаторот го задржува правото, преку своите стручни комисии, да врши евентуални мелодиски, ритмички, хармонски и текстуални корекции.

Доколку на Конкурсот не пристигнат доволен број квалитетни трудови, организаторот го задржува правото истите да ги обезбеди по пат на нарачки.

Рок за доставување на песните е 15- ти Ноември, 2013 година

Песните се испраќаат на адреса:

Фестивал ГОЦЕ ФЕСТ

Младински културен центар- Скопје

Кеј „Димитар Влахов“, бр. 15, 1000 Скопје

или преку e-mail: gocefest@gmail.com

Дополнителни информации на телефон: 070/653- 417 и 075/297-739

You May Also Like