Конкурс за 11 Меѓународен салон за стрип – Велес 2013

Конкурс за сите стрип автори. Ова се пропозициите за пријавување на 11 Меѓународен салон за стрип во Велес:

 

Пропозиции:

-Право на учество имаат сите автори од цел свет, без разлика на полот и возраста;

-Должината на стрипот да биде од 1 до 6 табли, и тоа на А4 формат, (мин.300дпи ако се испраќа по електронски пат). Препорачливи се поголем број на сликички.

НАПОМЕНА: Доколку стрипот е во боја , препорачливо е истиот да се испрати преку пошта или достави лично.

– Стриповите нема да бидат вратени,. Со самото испраќање организаторот се стекнува со право да ги објавува и презентира заедно со авторите   во  склоп на промоција на своите активности.

– Авторите коишто ќе испратат свои стрипови влегуваат во комбинација за обезбедување на пат , сместување и исхрана во текот на 11 тиот Интернационален салон на Стрип „Велес 2013“(средината на октомври)

– Tемата на стрипот е слободна. Секој автор (билo цртач, туш, колор) може да учествува со само еден  стрип; Исклучок има за  сценаристите каде се дозволува да едно лице направи сценарио за повеќе стрипови.

-На еден стрип можат да работат повеке автори (притоа да се напише кој што направил: сценарио, молив, туш…)

-Заедно со стрипот да се испрати лична биографија (име и презиме со фотографија, дата на раѓање адреса, и држава од каде е авторот ,е маил  како и година кога е стрипот нацртан.Исто така сите стрипови треба да се потпишани од авторите .

-Сите пристигнати стрипови ќе бидат земени во конкуренција за излагање во склоп на изложбата во склоп на  Салонот на  стрип со реална можност за друг вид на промоција

-Пристигнатите стрипови ќе бидат разгледани од тричлена интернационална комисија којашто  ќе направи избор и ќе ги предложи следните награди:

·   Прва награда, 200 евра, „Златен  стрип“,  и диплома за прво место.
·   Втора награда, диплома за второ место.
·   Трета награда,  диплома за трето место.
·   Награда за најдобро сценарио, диплома.
·   Награда за најдобар млад автор до 18 години, диплома.
·   Други специјални награди

Рокот за испракање е до 25-ти Септември 2013 година,а може да се испратат на:

a)  Стрип Центар на Македонија – Велес (за конкурсот), ул. Васил Горгов, бр.78 ,1400 Велес ,Република Македонија
б) мејл: comicmk@yahoo.com

You May Also Like