Излезе новиот број на „Блесок – литература и други уметности“

Излезе новиот броj (80-81), на првото македонско е-списание “Блесок – литература и други уметности”, подготвен од новата редакциjа на Блесок. Новата редакција, претставена подолу, ги подготви следните содржини:

Поезија:

– Имам збор, избрани песни од Борис Домагој Билетиќ
– Небесен пансион, избрани песни од Миле Стоиќ

Проза:

– Мрежа, од збирката раскази „Волшебни врски“ на Оуен Мартел, наскоро во издание на Блесок

Есеи:

– Наташа Сарџоска за Трансцендентална конвекција на лицето во филмот Persona на Бергман и
– Дарија Жилиќ за состојбата на поетесите/поетите во општеството со есејот Драга Ана

Критика:

– Елена Конеска, Женскиот Едип или влијанието на формирањето на женската сексуалност (во сценаријата на филмовите „Црниот лебед“ на Дарен Аронофски (2010) и „Пијанистката“ на Михаел Ханеке (2001)) и

– Ана Мартиновска, “Scorpius balcanicus”, или како да се чита македонската поезија (предговор кон „Шест македонски поети“, ARC PUBLICATIONS, Велика Британија, 2011)

Галерија:

– осврт на кураторот Мелентие Пандиловски за изложбата, работилницата и симпозиумот SEAFair ’11 – енергија, биополитика, стратегии на отпорот и културна субверзија и слики од изложбата

Звук:

– Музика од два нови албуми: Кејт Буш, „50 зборови за снегот“ и новиот албум на Старовски, „Прашинка љубов“, претставен преку освртот на Елизабета Баковска „Кон првиот „албум“ на Старовски и нивното видување на македонската поезија“

 

Новата редакција ја сочинуваат:

Игор Исаковски, основач и главен уредник

Поезија:

Елизабета Баковска
Сања Стојковска

Проза:

Румена Бужаровска
Сања Стојковска

Есеи + Критика:

Наташа Аврамовска
Бела Глигорова
Лидија Капушевска-Дракулевска
Ана Мартиновска

Блесок галерија:

Калина Б. Исаковска

Блесок звук:

Дарија Андовска

Содржините  на Блесок бр. 80-81 се бесплатно достапни.

You May Also Like