Дуел на столетието – современите Давид и Голијат

Што се случува кога во рингот еден спроти друг, ќе се најдат двајца борци од две различни категории? Не само што се различна категорија, туку разликата во килограми помеѓу едниот и другиот е 4 према 1.

Погледнете до крај, за да дознаете како ќе заврши овој невообичаен дуел.

You May Also Like