Демир Капија со нов современ галериски простор

Домот на културата „Мирка Гинова“ од Демир Капија доби нов современ и репрезентативен галериски простор …

galeriski prostor Demir Kapija 1Во рамките на програмските активности на Министерството за култура за унапредување на инфраструктурните капацитети на институциите од областа на културата, во изминатиот период беше реализиран проектот за целосна адаптација на изложбениот простор во оваа локална установа. Извршена е санација на внатрешноста, реновиранa е надворешната и внатрешната столарија, а набавена е и нова опрема за редовно функционирање на објектот.

galeriski prostor Demir Kapija 1-1

Со адаптацијата на просторот, Домот на културата „Мирка Гинова“ доби нов галериски простор, а со овој зафат се обезбедија услови за унапредување на ликовната уметност и за презентирање разновидни изложби во оваа локална установа.

Овој проект е силен импулс за локалниот културен развој на оваа општина, при што во наредниот период значително ќе се зголеми бројот на ликовни претставувања и други видови случувања од сите дејности на културата.

You May Also Like