Годишни франкофонски натпревари

Францускиот Институт во Скопје Ве потсетува за роковите за учество на франкофонските натпревари.

Натпревар на француска шансона: Оживејте ја француската и франкофонската шансона!  Дојдете бројни на традиционалниот натпревар на француска шансона! Запознајте се со поканата за учество на Г-динот  Жан-Ив Лавоар, директор на Франускиот Институт во Скопје, и пријавете се со пополнување на формуларот за учество. Првата награда е патување во Париз. Бидете креативни и учествувајте со модерни песни!

Краен рок за запишување: понеделник 18 март 2013

Театарски претстави за основните училишта: Претстави на француски јазик !
За повеќе информации, Ве молиме обратете се на Г-ѓа Каролин Потел Златевска, c_potelle@yahoo.com

You May Also Like