Во тек е конкурсот за наградата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“

Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ ја потсетува јавноста дека во тек е Конкурсот за државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ за 2014 година.

typewriter

 

Конкурсот за наградата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ трае до 31 октомври 2014година. Текстот на Конкурсот може да се најде на веб-локацијата на Министерството за култура.

You May Also Like