Битолски театар – тековен репертоар

Ви го претставуваме тековниот репертоар на битолскиот народ театар, за следната недела.

15.01.2013 вторник    почеток:  19,30 часот
„Хамлетмашина“ од Хајнер Милер
режија: Урбан Андраш

16.01.2013 среда    почеток: 19,30 часот
„Хамлетмашина“ од Ханер Милер
режија: Урбан Андраш

17.01.2013  четврток     почеток: 19,00 часот
„Јане Задрогаз“ од Горан Стефановски
режија: Љупчо Ѓеоргиевски

18.01.2013   петок       почеток:  19,00 часот
„Јане Задрогаз“ од Горан Стефановски
режија: Љупчо Ѓоргиевски

You May Also Like