Апел за помош на малечката Емануела Костоска

Малечката Емануела Костоска боледува од Dg: Sy Prader Willi, Sleep apnea. За да може да се продолжи животот на Костоска потребно е да се набави апарат за дишење во текот на сонот.

raka

Апарат Trilogy 100, чија цена изнесува 10.000 евра е единствена можност за подолго преживување на децата кои страдаат од оваа болест, а кои најчесто завршуваат летално во некој од нападите на апнеа при спиење.

Донациски број за корисниците на ОНЕ: 075143750 Жиро сметката на која ќе може да се уплатат средства:210-5016770854.29 Банка: НЛБ Тутунска банка АД Скопје Назив на примачот: Емануела Костоска

Дополнителни информации можат да се добијат и на телефонскиот број: Тони Костоски 071 290 893

You May Also Like