aRtEVOLUTION со изложбата Hangover во Охрид

aRtEVOLUTION во тивок манир продолжува со идеите и активностите започнати со цел да ги обележи „значајните“ моменти, „хармоничниот“, и живот „без проблеми“ на млaдите денес. За таа цел ја претставуваат на пошироката јавност групната изложба HANGOVER. Вечерва, (петок,  22 јуни) со почеток во 21:00 часот во Sunny Lake Hostel.

Стапалките водат право до HANGOVER …следете ги од скаличките во чаршијата спроти слаткара “Malaga”.

Учествуваат:
1.Ели Аин-инсталација
2.Билјана Ангелеска – објект
3.Зорица Азеска- објект
4.Димитрие Ристески-перформанс
6.Јане Бакре-објект
7.Ивана Групче-колаж од фотографии
8.Горан Ристовски-дигитална графика
9.Саше Блажески -цртеж
10. Ванчо Димоски-слика
11.Климент Манасиевски-слика
12. Јасна Христовска- фотографија
13.Никола Секулоски -слика
14. Кристијан Ќос- цртеж
15. Никола Бетински -слика

You May Also Like