Македонскиот весник „ИЛИНДЕН“ од Албанија достапен на Grid.mk

Македонски весник ИЛИНДЕН стана дел од најголемата платформа за вести Grid.mk.

Сега Македонскиот весникот ИЛИНДЕН ќе биде уште поблиску до читателите. ИЛИНДЕН стана прв весник на Македонците од Балканот што е дел од една поглобална платформа за вести. Благодарност на тимот на Grid.mk, изрази главниот и одговорен уредник на весникот и познат публицист Никола Ѓурѓај.

Првиот број на Македонскиот весникот ИЛИНДЕН беше објавен на 8 февруари 2013 година, како двоброј за март и април, а во изминатите години предизвика голем интерес кај читателската публика во Република Албанија, татковината Македонија и кај сите Македонци во соседството и во светот.

Весникот претежно пренесува информации за матичната земја Македонија и за Македонците во Албанија. Сега можноста е многу поголема, затоа што се’ што објавува весникот околу активностите, негувањето на традициите и обичаите, објавените книги, монографии и публикации на Македонците во Албанија, ќе може да прочитат и да се запознаат сите Македонци каде и да се во светот.

Македонскиот весник ИЛИНДЕН е издание на Македонското друштво ИЛИНДЕН од Тирана, чии основни цели се заштита и афирмација на етничкиот, јазичниот, културниот, верскиот, историскиот и државниот идентитет, континуитет и наследство на Македонците во Република Албанија.

You May Also Like