Ќе се формира НУ „Гостиварски театар“

Владата ја разгледа Информацијата за потребата за основање нова национална установа „Гостиварски театар“ во Гостивар.

Притоа донесе Одлука за нејзино основање, имајќи го предвид мислењето на Министерството за финансии, како и оправданоста за основање на нова национална установа.

You May Also Like