Денес се одбележува Светскиот ден на глуви и наглуви

Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија денеска ќе го одбележи Светскиот ден на глуви и наглуви и 70-годишнината од своето основање со манифестација што ќе се одржи во Македонска Филхармонија.

На манифестацијата ќе присуствуваат повеќе од 250 членови (глуви и наглуви) од здруженијата низ цела Македонија, глуви ученици од училиштата Партеније Зографски – Скопје и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочо Рацин – Битола, кои ќе го збогатат одбележувањето со свој настап.

Ќе присуствуваат преставници од Министерството за труд и социјална политика, од Владата, како и градоначалници од општините на Градот Скопје, кои дадоа придонес во организирањето на овој настан.

Обраќање ќе има претседателот на Сојузот, Томица Стојановски, кој ќе ги запознае присутните за моменталната состојба на Сојузот како и за нивната организациска поставеност. Ќе ги запознае и за сите реформи во Сојузот што во наредните две години се планираат да се спроведат, за сите нови проекти кои во иднина планира Сојузот да ги реализира, а се неопходни со цел да се постигне ефективен одговор на потребите на глувите и наглуви во Македонија.

Националниот Сојуз на глуви и наглуви своите темели ги има поставено на 28 март 1948 година и досега има остварено вредни резултатити на полето на заштитата, едукацијата и рехабилитацијата на глувите и наглувите лица на територијата на Република Македонија.

Во својот 70-годишен развиток, Сојузот на глуви и наглуви на Македонија изминал во повеќе фази, извршил неколку промени во името и статутот на организацијата, ги променувал програмските приоритети, организациските шеми, усогласувајќи се со промените на општествениот систем, развиток на институционална мрежа, социјално законодавство и потребите на членството.

You May Also Like