Чистење на амбалажниот отпад од кејот на Вардар

Со цел да се подигне јавната свест за негативното влијание на амбалажниот отпад  врз животната средина, да се промовира поодговорен однос од компаниите, како и од секој поединец, Пакомак и бизнис магазинот Капитал иницираа заедничка еколошка акција за чистење отпад на кејот на реката Вардар.

 

\

Вработените во овие две компании заедно со своите семејства, го собираа отпадот и селективно го фрлаа во посебно означените контејнери за хартија, пластика и стакло, покажувајќи грижа за нашата околина, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за нас и идните поколенија.

„Пакомак“ има за цел да ја подигне општата еколошка свест кај граѓаните, особено за потребата од селектирано собирање на амбалажниот отпад и негово рециклирање, бидејќи така се штедат природните ресурси кои се ограничени. Досега поддржавме бројни еколошки настани и акции за чистење на отпад, дониравме опрема, а со едукација и подршка ќе продолжиме и понатаму. И понатаму ќе соработуваме со локалната самоуправа во развој на комуналната инфраструктура, со цел да го олесниме процесот на селективното фрлање на отпадот. Пакомак има зелена мисија, а тоа е почиста планета, почист воздух, поздрава храна и почиста животна средина. За ова да се оствари треба сите и локално да дејствуваме ” изјави Филип Ивановски, главен извршен директор на Пакомак.

Само во 2012 година преку системот на Пакомак беа лиценцирани над 40.000 тони отпад, а беа рециклирани над 7500 тони.

You May Also Like