Нови директори во културните установи на Град Скопје

Денеска беа назначени нови директори, во четирите Јавни установи од областа на културата под ингеренции на Град Скопје: Музеј на град Скопје, Библиотека „Браќа Миладиновци“, Детски културен центар „Карпош“ и Дом на културата „Кочо Рацин“.

Решение за директор со мандат од 4 години, ќе добијат Љубица Кондијанова за директор на ЈУ Музеј на Град Скопје, Бранко Цветкоски за директор на ЈУ Библиотека „Браќа Миладиновци“, Ружа Ѓорѓеска за директор на ЈУ Детски културен центар „Карпош“ и Сафет Камбери за директор на ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“.

Повеќе информации за биографиите на новоименуваните директори може да се добијат во релевантните институции, пренесуваат од Град Скопје.

You May Also Like