Кои се скулптурите на мостот „Око“?

Во завршна фаза е изведбата на мостот „Око“ кој го поврзува кејот „13-ти Ноември“ со објектот на Археолошкиот музеј. Деновиве се поставуваат скултурите кои ќе го красат истиот. Еве кои се историски ликови кои ќе го збогатат центарот на градот.

1. Митски крал Каран, 9-8 век п.н.е. (808-778 година п.н.е.) Родоначалник на македонската кралска куќа, единаесетти по ред од херојскиот род на Хераклидите. Владеел 28 години со Македонија.

2. Пердика I, 8-7 век п.н.е (700-678) Прв историско-официјален крал од македонската кралска куќа на Аргеадите.

3. Александар I Филхелен, 5 век п.н.е. (прва половина) (498-454 година п.н.е.) Подоцна наречен Филхелен (пријател на Хелените), односно туѓинец кој ги сака Хелените и ја добива почесната титула доброчинител (официјален покровител на Атињаните во Македонија-според Херодот).

4. Архелај I, македонски крал (години на владеење: 413 година п.н.е. – 399 година п.н.е.) Направил за Македонија повеќе отколку сите осум претходни владетели во Македонија. Во негово време извршени се повеќе промени на политички и економски план во македонската држава; подигнал голем број на воени објекти; го сменил монетарниот систем; изградил многу утврдувања и патишта. Тој ја преселил македонската престолнина од Ајга (денес Кутлеш- Вергина) во Пела. Ги засилил врските со хеленскиот свет и на македонскиот двор во негово време престојувале познати личности: Еврипид, поетот Агатон, сликарот Ѕеуксис, музичарот Тимотеј, историчарот Тукидит. Атињаните го наградиле со почесната титула проксен (Како и Александар I Филхелен). Архелај востановува македонски олимписки игри во светиот град Дион.

5. Аминта III, македонски крал (393 година п.н.е.– 370/69 година п.н.е.) Еден од македонската кралска династија Аргеади. Ја зацврстил македонската држава.

6. Парменион, 4 век п.н.е. (втора половина) Еден од најспособните генерали на Филип II и Александар III. Еден од дијадосите (наследници на Александар III). Владеел со Македонија и Елада. Неговиот син Касандар ги убива Роксана (жената на Александар III) и Александар IV (малолетниот син на Александар III) во 309 год. п.н.е. со што згаснума македонската кралска династија Аргеади.

7. Авдолеон, (315-285/6 год. п.н.е.) бил крал на Пајонија. Наследник на Патрај кој владеел до 315 год. п.н.е., кога Авдолеон го наследил тронот. За него не постојат многу историски податоци и тие пред се’ се темелат на археолошките истражувања на археолозите од Македонија.

8. Филип V, македонски крал (години на владеење: 221 година п.н.е. – 179 година п.н.е.). Претпоследен македонски крал. Еден од македонската кралска династија на Антигонидите.

9. Персеј, македонски крал (години на владеење: 179 година п.н.е. – 168 година п.н.е.) Последниот македонски крал (династија Антигониди). Бил поразен од Римјаните во битката кај Пидна во 168 година пред н.е., а во 167 г. п.н.е. заедно со сите припадници на македонскиот двор бил однесен како затвореник во Рим, кадешто и умрел. По 168 г. п.н.е. Македонија била поделена на четири дела од страна на Римјаните.

10. Тит Флавиј Орест, угледен граѓанин и првосвештеник на Хераклеја Линкестидска, II-III век.

11. Јулија Тертила, угледна граѓанка и добродетелка на Хераклејa Линкестидска, 2 век н.е.

12. Аврелиј Кратет Птолемеев, лихнидски интелектуалец, III век.

13. Публиј Септиј Николај, угледен граѓанин на Стоби, III век.

14. Будиј (Будиос), епископ на Стоби, прва половина на IV век.

15. Дионизиј, прв епископ на Лихнид, 343 година 4 век.

16. Св.Ахил Преспански (Лариски), IV век н.е.

17. Хацон, крал на македонската склавинија, 20-ти години на VII век.

18. Пребонт, крал на македонската склавинија, 70-ти години на VII век.

19. Св.Гаврил Лесновски, X век – се родил во местото Осечко Поле кај Крива Паланка. Неговите родители биле имотни луѓе и биле блиски до царските советници. Тие долго време немале деца, но по нивните молитви милостивиот Бог ги дарувал со машко чедо. Детето добило соодветно образование и брзо напредувало во православната вера ин е се одделувало од Светото Писмо. Кога дошло време да се жени, родителите му нашле девојка од царски род, но таа набргу починала. Тогаш Гаврил ги замолил да се оддалечи од домот и да се замонаши. Тој добил благослов и заминал. По патот се сретнал со некој ѓакон по име Тома и со него го продолжил патот. Преку ноќ на сон му се јавил Ангел Господен кој му рекол да оди во своето родно место и да изгради храм на Рождеството Богородично на местото кое ќе му го покаже. Откако се разбудил тој се вратил назад и им раскажал на своите родители за сонот, а тие му дале пари и тој го изградил храмот.

20. Гаврило Радомир, (октомври 1014 – август 1015) бил средновековен македонски цар, првороден син на Самоил и Агата. Совладетел и наследник на Самоил. Се истакнува во војната со Византија и му бил десна рака на Самоил. Учествувал во сите поважни битки против Византијците: во битката кај Ихтиман (Трајановата порта – 986), битката кај Сперхеј (996) и Беласичката битка (1014). На двапати го спасил Самоил, извлекувајќи го од бојното поле, по загубените битки кај Сперхеј и кај Беласица. Во Битола имал свои дворци и главна резиденција. На престолот се искачил во 1014 година, по смрта на Самоил. Во 1015 година бил убиен во лов.

21. Иван Владислав, бил македонски владетел со Самуиловото царство од 1015 до 1018 година.Тој е син е на Арон, братот на Самуил. Кога Самоил наредува да се убие целото семејство на Арон, по инсистирање на Гаврилo Радомир, Јован Владислав е единствениот што е поштеден.На чело на Самоиловото царство доаѓа откако во август 1015 година при лов подмолно го убива тогашниот владетел Гаврилo Радомир. Според Јован Скилица, при тоа ја убива и жената на Гаврило Радомир, Ирина од Лариса, и го ослепува нивниот најстар син. Покрај тоа, гледајќи претендент за престолот во Самоиловиот зет и владетел на Дукља, Јован Владимир, го намамува да дојде во Преспа и наредува подмолно да се убие на 22 мај 1016 година.

22. Војвода Ивец, благородник и војсководец во Самуиловото Царство, крај на X – први децении на XI век.

23. Св. Јоаким Осоговски, XI век- Свети Јоаким Осоговски е еден од македонските светители, кој се подвижувал во Македонија во XI век. Според преданието, бил соподвижник на светите Прохор Пчински, Гаврил Лесновски и Јован Рилски.

24. Св. Прохор Пчињски, XI век – се родил за време на царувањето на цар Диоген. Родителите на светиот Прохор, Јован и Ана, побожно живееле во Овчеполскиот крај. Тие биле натажени луѓе, бидејќи долго време немале деца. Горејќи од желба за деца, тие усрдно везнесувале молитви кон Бога и многу милостиња давале по црквите и сиромашните. Ана зачнала во староста и родила син, кој на крштението добил име Прохор. Кога Прохор наполнил осум години родителите го испратиле да ја изучува писменоста. Прохор многу напредувал во учењето и со тоа многу ги зарадувал своите родители.

25. Петар Делјан, водач на словенското востание проти Византија од 1040-41 година.

26. Георги Војтех, водач на словенското востание против Византија од 1072-73 година.

27. Добромир Хрс, средновековен македонски владетел на областа околу денешниот град Струмица, со центар во Просек, околу денешниот град Демир Капија.

28. Севастократор Стрез (околу 1207-1214) средновековен независен владетел на областа околу денешниот град Демир Капија и Струмица.

29. Михаил и Евтихиј, зографи, последни децении на XIII век – први децении на XIVвек.

30. Св. Јован Кукузел, светец, кој бил средновековен црковен пејач и композитор (13-14 век), музички теоретичар и реформатор на византиското нотно писмо. Бидејќи бил надарен со прекрасен глас, неговите современици го нарекуваат Ангелогласниот.

31. Волкашин, 14 век (!-1371) македонски крал, татко на Крале Марко, кој го формирал прилепското кралство. Во 1365 година бил промовиран за крал, а во неговата држава спаѓале териториите на Призрен, Костур, Вардар, албанските планини, Преспа, Охрид, Дебар, Скопје, Приштина. Тој го формирал манастирот Св. Димитирија, кој денес е познат како Марков Манастир.

32. Углеша, 14 век (!-1371) ја создал Серската држава,со престолнина во градот Сер, во чија територија спаѓале источниот дел на Македонија, делови од Халкидики, Струмица, Мелник, Места и граничел со имотите на брат му Волкашин. Државата ја создал во 1365 година по примерот на брата си Волкашин. Загинал на 26 септември 1371 година во Маричката битка заедно со неговиот брат.

You May Also Like