д-р Пеце Ристевски: Историјат на метеорологијата во Македонија

Продолжуваме со серијалот видео интервјуа со д-р Пеце Ристевски, дипл.метеоролог, експерт за климатологија и пременета метеорологија, кој во денешното второ издание ќе говори за историјатот на матеорологијата и метеолошките бдеења во Македонија.

Метеорологијата како научна дисциплина народот ја препознава преку информациите за временските температури по градоците и временската прогноза која се емитува на крајот на секои телевизиски вести. Но, самата научна дисциплина прибира и обработува многу по широк спектар на информации на тлото на Земјата и во атмосферата, кои се исклучително важни.

Самото метеоролошко бдеење на територијата на денешна Република Македонија, но и во нејзините историски и етнички граници, датира во некои средини уште од 19тиот век. Тие податоци се користеле и од страна на странските војски, а денес даваат бројни споредбени можности земјаќи ја во предвид временската дистанца од тогаш.

Проследете го ова интересно интервју, серијалот продолжува.

Александар Ристевски

You May Also Like