Библиотека „Григор Прличев“ во Охрид со нов директор

м-р Милчо Јованоски е новиот директор на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ Охрид.

На Јавен оглас за избор на директор на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид распишан од страна на Министерството за култура, министерот за култура за директор на Библиотеката со мандат од четири години го избра кандидатот Милчо Јованоски кој и досега беше вработен во оваа установа.

Министерот за култура врз основа на предлогот на Комисијата оцени дека Јованоски ги исполнува општите и посебните услови утврдени со огласот како и тоа дека поседува стручни и професионални квалификации за извршување на функцијата директор а доставената Програма за работа и развој на установата за периодот 2022 – 2026 година ја оцени како позитивна и со квалитетна развојна компонента.

Милчо Јованоски има завршено Филолошки факултет, група македонски јазик и југословенска книжевност, магистер е по медиуми и комуникации, а од неодамна го поседува и звањето виш библиотекар.

Зад себе има над три децениска кариера како новинар и публицист, а бил и главен и одговорен уредник и директор на Радио Охрид.

You May Also Like